Huisregels/diverse informatie

Systeemblokkering/de-activatie.
 
Er zijn diverse omstandigheden denkbaar waarbij privacygevoelige informatie dreigt uit te lekken,of misbruik word gemaakt van camera-observatieapparatuur.
EMSECURITY behoudt zich ten alle tijden het recht voor om geleverde cq geïnstalleerde systemen en installaties te blokkeren cq onbruikbaar te maken voor de eindgebruiker,zij het met overeenstemming van de eindgebruiker eigenaar,of in sommige gevallen onaangekondigd.
Dit is van toepassing na oa misbruik van de beveiligingsinstallatie,diefstal van gegevensdragers en/of andere privacygevoelige apparatuur en bij het niet- of niet volledig nakomen van betalingsverplichtingen.
 
Systeemblokkering ivm wanbetaling.
 
Bij EMSECURITY weten wij dat het niet altijd voor iedereen mogelijk is om tijdig aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen,in overleg kunnen daarom afspraken worden gemaakt om het verschuldigde bedrag in meerdere termijnen te voldoen. Systeemblokkering wordt derhalve dan ook niet direct na het verlopen van de betalingstermijn toegepast,maar wel in geval van ernstige wanbetaling,en zal in werking treden op een vooraf ingestelde datum. Op of rond deze datum zal een tweede aanmaning verstuurd worden naar de opdrachtgever cq eindgebruiker ter informatie.
De datum van systeemblokkering is vooraf in de apparatuur geprogrammeerd,en word verwijderd zodra aan financiële verplichtingen is voldaan.
Tevens word dan ook het administrator account van de apparatuur  voor de eindgebruiker vrijgegeven.
Indien betaling van de tweede aanmaning ook uitblijft,zal geleverde apparatuur worden ge-deactiveerd,waarna de apparatuur niet meer zal functioneren.
Her-activatie van het systeem vind uitsluitend plaats na het voldoen van de openstaande vordering(en) en dient in de meeste gevallen op locatie te worden uitgevoerd door een extern ICT bedrijf,welke ingehuurd word door EMSECURITY.
De kosten hiervan zijn locatie-afhankelijk,en variëeren van €220,- tot  €360,- exclusief BTW,welke vooraf overgemaakt dienen te worden voordat EMSECURITY opdracht geeft aan de ICT partner. De verantwoordelijkheid voor het operationeel blijven van het beveiligingssysteem ligt volledig bij de opdrachtgever cq eindgebruiker.
EMSECURITY sluit zich dan ook uit van enige aansprakelijkheid van eventuele schade aan apparatuureventuele kosten,verlies van beeldmateriaal etc voortvloeiend uit de blokkering cq de-activatie van de apparatuur. Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen of een email sturen,wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
Garantie.
 
Op alle geleverde äpparatuur geeft EMSECURITY 1 jaar garantie indien het defect is veroorzaakt door productie- en of installatiefouten. Storingen veroorzaakt door de eindgebruiker of door een externe oorzaak (zoals waterschade,blikseminsag,schade door lekkage etc) zijn uitgesloten van garantie.
Tevens word de volledige garantie van geleverde cq geïnstalleerde apparatuur opgeschort indien er na de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum nog geen betaling heeft plaatsgevonden van het openstaande bedrag.  Deze zal weer in werking treden na ontvangt van het volledige factuurbedrag.
De einddatum van de garantie blijft ten alle tijde 1 jaar na oplevering.